ผู้สนับสนุนเรา
วีฟาร์ม ฟาร์มสเตย์ บ้านพักติดน้ำ ฟาร์มม้า สวนผลไม้ บรรยากาศริมน้ำ
วีฟาร์ม ฟาร์มสเตย์ บ้านพักติดน้ำ ฟาร์มม้า สวนผลไม้ บรรยากาศริมน้ำ โทร 080 099 0559

Web Master Talk :)


การแข่งขันวิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน” ครั้งที่ 8

  Posted by NAVY
รายละเอียดการแข่งขันวิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน” ครั้งที่ 8
วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557
ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
8th Khundanprakarnchol Dam Marathon
On March Sunday 2, 2014
At the Khundanprakarnchol Dam TambonHintang AmphurMuang Nakhonnayok

1. ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น จำนวน 4 รายการคือ

1.1 วิ่งมาราธอน / Marathon ระยะทาง 42.2 กิโลเมตร/ Km. (TIME LIMIT : 7 HOURS) แบ่งกลุ่มการแข่งขัน เป็น 2 เพศ (ชายและหญิง) ดังต่อไปนี้
1) เพศชาย / Male จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่
1.1) อายุ 18-39 ปี
1.2) อายุ 40-49 ปี
1.3) อายุ 50-59 ปี
1.4) อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป / Over

2) เพศหญิง / Female จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1.1) อายุ 18-39 ปี
1.2) อายุ 40-49 ปี
1.3) อายุ 5๐ ปีขึ้นไป / Over

1.2 วิ่งฮาล์ฟมาราธอน / Half-Marathon ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร / Km. (TIME LIMIT : 3 HOURS)
แบ่งกลุ่มการแข่งขัน เป็น 2 เพศ (ชายและหญิง) ดังต่อไปนี้

1) เพศชาย / Male จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่
1.1) อายุ 16-29 ปี
1.2) อายุ 30-39 ปี
1.3) อายุ 40-49 ปี
1.4) อายุ 50-59 ปี
1.5) อายุ 60 ปีขึ้นไป / Over

2) เพศหญิง / Female จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
2.1) อายุ 16-39 ปี
2.2) อายุ 40-49 ปี
2.3) อายุ 50 ปีขึ้นไป / Over

1.3 วิ่งมินิมาราธอน / Mini-Marathon ระยะทาง 11 กิโลเมตร / Km. (TIME LIMIT : 2 HOURS) แบ่งกลุ่มการแข่งขัน เป็น 2 เพศ (ชายและหญิง) ดังต่อไปนี้

1) เพศชาย / Male จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่
1.1) อายุไม่เกิน 15 ปี
1.2) อายุ 16-29 ปี
1.3) อายุ 30-39 ปี
1.4) อายุ 40-49 ปี
1.5) อายุ 50-59 ปี
1.6) อายุ 60-69 ปี
1.7) อายุ 70 ปีขึ้นไป / Over

2) เพศหญิง / Female จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่
2.1) อายุไม่เกิน 15 ปี
2.2) อายุ 16-29 ปี
2.3) อายุ 30-39 ปี
2.4) อายุ 40-49 ปี
2.5) อายุ 50-59 ปี
2.6) อายุ 60 ปีขึ้นไป / Over

1.4 เดิน-วิ่ง (Fun-Run) ระยะทาง 4 กิโลเมตร / Km. (TIME LIMIT : 1 HOURS) (อายุต่ำกว่า 11 ปี วิ่งฟรี! ไม่มีเสื้อ) โปรดระบุ (Please Specific) ชาย / Male, หญิง / Female อายุ (Age)...................ปี (years old)

2. กิจกรรมเสริม
2.1 การแสดงแสง สี เสียง
2.2 การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครนายก (OTOP)
2.3 การจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
2.4 นิทรรศการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
๒.๕ นิทรรศการการท่องเที่ยวและกีฬา

3. การรับสมัคร
ผู้สนใจขอรับใบสมัคร หรือ ดาว์นโหลดใบสมัคร และสมัครได้สถานที่ดังต่อไปนี้
1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ถนนนครนายก-รังสิต บริเวณแยกสามสาว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0-3731-3283

2. สมัครในช่วงวันแข่งขันได้ที่ เต็นท์รับสมัครหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 04.30 น.

3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ download ใบสมัครได้ที่ www.tourismnakhonnayok.com, www.khundanmarathon.com หรือสมัครทางอิเลคทรอนิคส์ อีเมล์ nakhonnayok@mots.go.th

4.1 วิ่งมาราธอน/Marathon ค่าสมัคร/Entry Fees เงินจำนวน 600 บาท/Baht (สมัครล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2557 ราคา 400 บาท/Baht)

4.2 วิ่งฮาล์ฟมาราธอน/Half-Marathon ค่าสมัคร เงินจำนวน 350 บาท/Baht (สมัครล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2557 ราคา 250 บาท/Baht)

4.3 วิ่งมินิมาราธอน/ Mini-Marathon ค่าสมัคร เงินจำนวน 250 บาท/Baht (สมัครล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2557 ราคา 200 บาท/Baht)

4.4 เดิน-วิ่ง/Fun-Run ค่าสมัคร เงินจำนวน 200 บาท/Baht

4.5 ผู้สมัครอายุไม่เกิน 15 ปี และอายุ 60 ปี ค่าสมัคร 150 บาท/Baht ทุกประเภทการแข่งขัน

4.6 ผู้สมัครอายุ 60 ปีขึ้นไป สมัครเข้าแข่งขันฟรีทุกระยะ
ผู้สมัครทุกประเภทการแข่งขัน โดยเสียเงินค่าสมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก จำนวน 1 ตัว เหรียญรางวัล เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย และคูปองรับประทานอาหารเช้า

5. รางวัล
5.1 ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยที่เสียค่าสมัครทุกประเภท และทุกรุ่นอายุ ได้รับเหรียญที่ระลึก
5.2 ถ้วยรางวัลพระราชทาน
1) วิ่งมาราธอน Over all ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2) วิ่งฮาล์ฟมาราธอน Over all ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
3) วิ่งมินิมาราธอน Over all ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
4) เดิน-วิ่ง 4 กม. Over all ได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
5.3 ทุกประเภทการแข่งขัน และทุกรุ่นอายุ เข้าเส้นชัยลำดับ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล ยกเว้นมาราธอนชาย อันดับที่ 1-10 ได้รับถ้วยรางวัล
5.4 ชมรมนักวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป จำนวน 10 อันดับ
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

5.5 เงินรางวัล
5.5.1 วิ่งมาราธอน Over all (เฉพาะนักวิ่งกลุ่มเอเชีย)
? ชาย 10,000 บาท ? หญิง 7,000 บาท
- วิ่งมาราธอน ชาย อันดับที่ 1-10 ทุกรุ่นอายุ / หญิง อันดับที่ 1-5 ทุกรุ่นอายุ
นักวิ่งที่เข้าเส้นจะได้รับเสื้อผู้พิชิตมาราธอน 1 ตัว
ชาย หญิง
อันดับที่ 1 5,000.- อันดับที่ 1 5,000.-
อันดับที่ 2 3,000.- อันดับที่ 2 3,000.-
อันดับที่ 3 2,000.- อันดับที่ 3 2,000.-
อันดับที่ 4 1,000.- อันดับที่ 4 1,000.-
อันดับที่ 5 1,000.- อันดับที่ 5 1,000.-
อันดับที่ 6 1,000.-
อันดับที่ 7 1,000.-
อันดับที่ 8 1,000.-
อันดับที่ 9 1,000.-
อันดับที่ 10 1,000.-

5.5.2 วิ่งฮาล์ฟมาราธอน Over all (เฉพาะนักวิ่งกลุ่มเอเชีย)
? ชาย 7,000 บาท ? หญิง 5,000 บาท
- วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ชาย/หญิง อันดับที่ 1-5 ทุกรุ่นอายุ
ชาย หญิง
อันดับที่ 1 3,000.- อันดับที่ 1 3,000.-
อันดับที่ 2 2,000.- อันดับที่ 2 2,000.-
อันดับที่ 3 1,500.- อันดับที่ 3 1,500.-
อันดับที่ 4 1,000.- อันดับที่ 4 1,000.-
อันดับที่ 5 1,000.- อันดับที่ 5 1,000.-

5.5.3 วิ่งมินิมาราธอน over all (เฉพาะนักวิ่งกลุ่มเอเชีย)
? ชาย 5,000 บาท ? หญิง 5,000 บาท
- วิ่งมินิมาราธอน ชาย/หญิง อันดับที่ 1-5 ทุกรุ่นอายุ
ชาย หญิง
อันดับที่ 1 2,000.- อันดับที่ 1 2,000.-
อันดับที่ 2 1,500.- อันดับที่ 2 1,500.-
อันดับที่ 3 1,000.- อันดับที่ 3 1,000.-
อันดับที่ 4 1,000.- อันดับที่ 4 1,000.-
อันดับที่ 5 1,000.- อันดับที่ 5 1,000.-
หมายเหตุ รางวัลพิเศษ
1. แฟนซี จำนวน 20 รางวัล
2. รางวัลเดิน-วิ่ง 4 กม. เฉพาะนักเรียนชาย/หญิง จำนวน 20 คนๆละ 1,000 บาท

6. กำหนดการแข่งขัน
6.1 ปล่อยตัวนักกีฬา
1) วิ่งมาราธอน เริ่มเวลา 04.00 น.
2) วิ่งฮาล์ฟมาราธอน เริ่มเวลา 05.00 น.
3) วิ่งมินิมาราธอน เริ่มเวลา 06.00 น.
4) เดิน-วิ่ง 4 กม. เริ่มเวลา 07.00 น.
5.2 รับรางวัล เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

7. กติกาการแข่งขัน
7.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
7.2 หลักฐานในการรับรางวัล นักกีฬาที่ได้รับรางวัลต้องสามารถแสดงหลักฐานทางราชการเพื่อพิสูจน์อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด โดยบัตรประชาชนฉบับจริง คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ที่มีหลักฐานไม่สมบูรณ์

8. การเดินทาง
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปได้ 2 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางแรก ไปตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) จนถึงนครนายกระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือ
1. กรุงเทพฯ - หินกอง - นครนายก
2. กรุงเทพฯ - รังสิต - องครักษ์ - นครนายก
3. กรุงเทพฯ - นครนายก – อรัญประเทศ
4. กรุงเทพฯ - องครักษ์ - โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร
รถตู้ สายกรุงเทพฯ-นครนายก มีจุดขึ้นรถ ได้แก่
- จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน รถออกทุก 40 นาที
- จากรังสิต ขึ้นรถที่บริเวณท่ารถรังสิต สายคลอง ใต้สะพานลอยรังสิต-ฟิวส์เจอร์ ตรงข้ามห้างฟิวส์เจอร์ พาร์ค รังสิต รถออกทุก 20 นาที

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557
09.00 – 20.00 น. : รับสมัครการแข่งขันที่หน่วยอำนวยการจัดการแข่งขันบริเวณเขื่อนขุนด่านฯ
: จัดนำเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
16.00 – 17.00 น. : พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน
18.00 – 20.00 น. : นักกีฬา แขกรับเชิญ คณะกรรมการจัดงานรับประทานอาหารร่วมกัน
ชมรมดนตรี การแสดงวัฒนธรรมประเพณี

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557
03.00 น. : รับรายงานตัวนักกีฬา
04.00 น. : ปล่อยตัวนักวิ่งมาราธอน
05.00 น. : ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
06.00 น. : ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน
07.00 น. : ปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 4 กม.
08.00 น. : มอบถ้วยรางวัลนักกีฬาชนะเลิศการแข่งขัน
11.00 น. : เสร็จสิ้นพิธี

ลงทะเบียนสมัครร่วมการแข่งขันที่นี่
www. khundanmarathon.com


WWW.NAYOKCITY.COM เว็ปไซท์ของประชาชน เพื่อประชาชน คนเดินทาง


สนับสนุนเรา ติดต่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 080 099 0559 (A1)

Welcome to Nakhonnayok Province

  Posted by NAVY

Nakhon Nayok is one of Thailand’s central provinces. Covering some 2,130 square kilometres, it borders Saraburi and Nakhon Ratchasima Provinces on the north, Prachin Buri Province on the east, Chachoengsao Province on the south and Pathum Thani Province on the west.

Nakhon Nayok is a destination which is often taken for granted by many tourists. The fact that it is located just 106 kilometers from Bangkok and its attractions may be visited as a day trip makes it just a stop over spot for travelers. But this is not always the case. Nakhon Nayok is famous for its refreshing natural beauty including waterfalls and parks, renowned historical sites, soft adventure activities, and its variety of fruits.

The northern part of Nakhon Nayok is located in the Dong Phaya Yen mountain range an area covered by the Khao Yai National Park. Yod Khao Kiew, its highest peak, is 1,292 meters above sea level. The central part of the province is on a contrary, a rather flat river plain formed by the Nakhon Nayok river. The southern part of the province has relatively unfertile acidic soil.

 ENTER ....
สนับสนุนเรา ติดต่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 080 099 0559 (A1)