หน้าแรก แผนที่ สมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็ปไซท์ กระดานข่าว บทความ คำถามที่ถามบ่อย. สมุดภาพ ติดต่อเรา


บ้านสมุนไพรชัยมงคล คลอโรฟิลล์บริสุทธ์ 100 % ล้างสารพิษในร่างกาย อย่างมีประสิทติภาพ บ้านสมุนไพรชัยมงคล โทร 098 878 6897


พื้นที่ โฆษณา ผู้สนับสนุน เรา
รายการหลัก



ข่าว ทั่วไป :
โดย navy on 8/7/2011 11:21:18 (2655 อ่าน )

ชิง  3  ถ้วยพระราชทานเกียรติยศ....  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการแข่งขันเดิน-วิ่ง... เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน

วันอาทิตย์ที่  4  กันยายน  2554  ณ  เขื่อนขุนด่านปราการชล  จังหวัดนครนายก




เมื่ออดีตทุกๆ ปี ปัญหาดินเป็นกรด ภัยแล้งและน้ำท่วม  สร้างความทุกข์ยากแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก
และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎร ทรงพระราชทาน
พระราชดำริวางโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ตลอดปี   บรรเทาปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี   เขื่อนขุนด่านปราการชล เริ่มก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2542  แล้วเสร็จปลายปี  2548  และเริ่มกักเก็บน้ำเรื่อย
มา ด้วยความจุ  224  ล้านลูกบาศก์เมตร  ความยาวสันเขื่อน  2,549 เมตร  ความสูง  93  เมตร  นอกจากประโยชน์โดยตรงในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรน้ำแล้ว  เขื่อนขุนด่านปราการชลยังเอื้อประโยชน์ทางอ้อมหลายประการด้วย  เช่น  ด้านการท่องเที่ยว  ด้วยภูมิประเทศ
ของตัวเขื่อนที่รายล้อมด้วยป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวเขื่อน   ส่งผลให้เขื่อนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลักแห่งใหม่ของจังหวัดนครนายก  และน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนยังส่งผลดีต่อกิจกรรมล่องแก่งที่สามารถล่องแก่ง
ได้ตลอดทั้งปี  สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก   เปิดเผยว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก   จังหวัดนครนายก  ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง 
“เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน”  ในวันอาทิตย์ที่  4  กันยายน  2554  ชิงถ้วยพระราชทานเกียรติยศ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
  ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  แบ่งการแข่งขันได้ดังนี้

 1. ประเภทมาราธอน  ระยะทาง  42.20  กิโลเมตร  ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ปล่อยตัวผู้แข่งขันเวลา  04.00 น.  ค่าสมัคร 400  บาท

 2. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน  ระยะทาง  21.50  กิโลเมตร  ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ปล่อยตัวผู้แข่งขันเวลา  05.30  น.  ค่าสมัคร  350  บาท

 3. ประเภทมินิมาราธอน  ระยะทาง 11.00 กิโลเมตร  ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ปล่อยตัวเวลา  06.00 น.  ค่าสมัคร  250  บาท

 4. ประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun-Run) ระยะทาง 4 กิโลเมตร  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ปล่อยตัวเวลา 07.30 น. 
  ค่าสมัคร  200 บาท

ทั้งนี้  ผู้สมัครอายุไม่เกิน 15 ปี และอายุ 70-84 ปี  ค่าสมัคร 150 บาท ทุกระยะ  และผู้สมัครอายุ 84 ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าสมัคร
วิธีการรับสมัคร

สมัครโดยตรงที่จุดรับสมัคร  ได้แก่

 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก                 โทร.0-3731-3283

 2. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก                                    โทร.0-3731-4265

 3. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครนายก             โทร.0-3731-4484

 4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก               โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284  หรือ www.tat8.com

 5. สมัครทางไปรษณีย์ไปยัง  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก  ถนนนครนายก-รังสิต  แยกสามสาว  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  26000  หรือทาง  E-mail : khundanmarathon2011@hotmail.com  หรือส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข  0-3731-3283, 0-3731-3149   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  25 สิงหาคม 2554 

 6. สมัครตามจุดรับสมัครสัญจรที่คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันจัดขึ้นในงานวิ่งต่าง ๆ สอบถามได้ที่  0-3731-3283

 7. สมัคร  ณ  จุดรับสมัครหน้างานวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลในวันที่  3  กันยายน 2554 เวลา 13.00 – 23.00 น.  และในวันที่ 4 กันยายน 2554  เวลา 03.00 น.เป็นต้นไป

                ในวันที่  4  กันยายน  2554  นอกจากการแข่งขันวิ่งฯ        เพื่อสุขภาพจะเป็นกิจกรรมเด่นของการจัดงานแล้ว    ยังมีกิจกรรมเสริมเพิ่มความน่าสนใจภายในงานอีกหลายรายการ   เช่น  จักรยานท่องเที่ยว  จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬาและสินค้าการเกษตรพื้นเมือง  นิทรรศการและบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ     

นายบูรศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงของการ
แข่งขันวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน  สามารถจะแวะชมและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  เริ่มต้นเดินทางออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ 
มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครนายกใช้เส้นทางได้  2  เส้นทาง คือ  เส้นทางแรกแยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ระยะทาง 105   กิโลเมตร   อีกเส้นทางหนึ่งตามทางหลวงหมายเลข 1  เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข  33 จนถึงนครนายก  ระยะทาง 137 กิโลเมตร   



ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก 
โทร. 0-3731-2282,  0-3731-2284  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.tat8.com





ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
#อื่นๆเกี่ยวกับ ข่าว ทั่วไป
#ข่าวโดย navy
สำหรับพิมพ์   แนะนำเพื่อน

     Hosted By : EZYNOW WEB HOSTING   Since 21 March 2003