หน้าแรก แผนที่ สมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็ปไซท์ กระดานข่าว บทความ คำถามที่ถามบ่อย. สมุดภาพ ติดต่อเรา


บ้านสมุนไพรชัยมงคล คลอโรฟิลล์บริสุทธ์ 100 % ล้างสารพิษในร่างกาย อย่างมีประสิทติภาพ บ้านสมุนไพรชัยมงคล โทร 098 878 6897


พื้นที่ โฆษณา ผู้สนับสนุน เรา
รายการหลักข่าวประชาสัมพันธ์ :
โดย webmaster on 13/5/2008 6:30:58 (3958 อ่าน )

ชิงถ้วยพระราชทาน... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยเกียรติยศ

ในการแข่งขัน.... เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน ครั้งที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2551 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วง
ใยราษฎร ทรงพระราชทานพระราชดำริสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล
เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ตลอดปี บรรเทาปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม
ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เขื่อนขุนด่านปราการชลเริ่มก่อสร้าง
เมื่อ พ.ศ.2542 แล้วเสร็จ


ปี 2548 และเริ่มกักเก็บน้ำเรื่อยมา ด้วยความจุ 224 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
ความสูง 93 เมตร ความยาวสันเขื่อน 2,549 เมตรเป็นเขื่อนคอนกรีต
บดอัดยาวที่สุดในโลก อำนวยประโยชน์ด้านชลประทานและการ
เกษตรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากประโยชน์โดยตรงในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำแล้วเขื่อน
ขุนด่านปราการชลยังก่อประโยชน์ทางอ้อมหลายประการ เช่น ด้านการ
ท่องเที่ยวด้วยภูมิประเทศของตัวเขื่อนที่รายล้อมด้วยป่าในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวเขื่อน
ส่งผลให้เขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดนครนายก และน้ำที่
ระบายออกจากเขื่อนยังส่งผลดีต่อกิจกรรมล่องแก่งที่สามารถล่องได้
ตลอดทั้งปีสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น
นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เปิดเผยว่า
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมพลังชาวไทย
แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะพระมหา
กรุณาธิคุณด้านการชลประทานและการจัดสรรทรัพยากรทางธรรมชาติ
ิให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริหลายโครงการ โดยเฉพาะเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นความภาค
ภูมิใจของชาวจังหวัดนครนายกที่ก่อเกิดประโยชน์นานัปการ รวมทั้งส่ง
เสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและประชาสัมพันธ์เขื่อน ฯ
ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง


จังหวัดนครนายก ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ชาวจังหวัดนครนายก และ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขัน “ เขื่อนขุนด่านปราการชล
มาราธอน ครั้งที่ 3 ” ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2551 ณ เขื่อนขุน
ด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และถ้วยเกียรติยศ

ประเภทการแข่งขัน ได้แก่
•  ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยรางวัลรวม 130 ถ้วย

(เริ่ม 04.00–10.00 น.)
•  ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และถ้วยรางวัล รวม 90 ถ้วย
(เริ่ม 05.30 – 08.30 น.)
•  ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราช
ทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และถ้วย
รางวัล รวม 130 ถ้วย
(เริ่ม 05.30 – 08.30 น.)
•  ประเภทเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ( Fun Run ) ระยะทาง 4 กิโลเมตร
(เริ่ม 06.05 – 07.00 น.) ชิงถ้วยของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
และถ้วยรางวัล รวม 20 ถ้วย
การเดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อน ฯ
•  รถประจำทางจากกรุงเทพ ฯ – นครนายก
•  รถตู้จากอนุสาวรีย์ชัย ฯ, ฟิวเจอร์ปาร์ค, - นครนายก
•  รถรับส่งฟรีจากสถานีขนส่งนครนายก-เขื่อน ฯ (1 มิถุนายน)


นางอธิชา โรจนสุวรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายก
กล่าวเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงของการแข่งขันวิ่งเขื่อนฯ สามารถจะแวะชมและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน
“ เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน ครั้งที่ 3 ”
ได้เลือกสรรจัดไว้ใน
โปรแกรมของการเดินทางจากกรุงเทพ ฯ มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครนายก
ใช้เส้นทางได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางแรกแยกรังสิตตามทางหลวง
หมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ระยะทาง 105 กิโลเมตร
อีกเส้นทางหนึ่งตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนน
สุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงนครนายกระยะทาง 137 กิโลเมต


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
•  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก โทร.0-3731-3283
•  ททท. สำนักงานนครนายก โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284, 1672ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
#อื่นๆเกี่ยวกับ ข่าวประชาสัมพันธ์
#ข่าวโดย webmaster
สำหรับพิมพ์   แนะนำเพื่อน

     Hosted By : EZYNOW WEB HOSTING   Since 21 March 2003