หน้าแรก แผนที่ สมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็ปไซท์ กระดานข่าว บทความ คำถามที่ถามบ่อย. สมุดภาพ ติดต่อเรา


บ้านสมุนไพรชัยมงคล คลอโรฟิลล์บริสุทธ์ 100 % ล้างสารพิษในร่างกาย อย่างมีประสิทติภาพ บ้านสมุนไพรชัยมงคล โทร 098 878 6897


พื้นที่ โฆษณา ผู้สนับสนุน เรา
รายการหลัก

Popular Section Articles
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

ค้นหา

Gallery
View the klongmadua gallery 
ข่าวประชาสัมพันธ์ »
โดย navy on 26/2/2007 13:20:27 (5358 อ่าน )
จังหวัดนครนายกได้จัดโครงการประกวดคำขวัญประจำจังหวัดนครนายกขึ้นใหม่เพื่อทดแทนคำขวัญประจำจังหวัดเดิม เมื่อเดือนกันยายน 2549 และมีผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดจำนวน 277 คน แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ทุกรางวัล จังหวัดนครนายกโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกจึงจัดประกวดคำขวัญประจำจังหวัดนครนายกขึ้น อีกครั้งหนึ่ง เชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาหรือกำลังศึกษาอยูในจังหวัดนครนายก และข้าราชการ พนักงานที่ประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดนครนายก ให้ส่งคำขวัญเข้าร่วมการประกวด จำนวนไม่เกิน 1 สำนวน/คน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง กลุ่มส่งเสริมการจังหวัดศึกษา สำนักงานศึกษานครนายก จ.นครนายก 26000 ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2550 โดยคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดจะได้พิจารณาเพื่อรับรางวัลดังนี้

 

•  รางวัลชนะเลิศเป็นเงิน 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

•  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นเงิน 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

•  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เป็นเงิน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

และจะประกาศผล ฯ ภายในเดือนเมษายน 2550 โดยจะแจ้งกำหนดการรับรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดโดยตรง

สอบถามรายละเอียดได้โดยตรง ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  โทร
0 -3731-1612 , 0-3731-2393 ต่อ 15


ข่าวประชาสัมพันธ์ »
โดย navy on 26/2/2007 13:18:09 (7671 อ่าน )

จังหวัดนครนายก ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรกรรม ข้าว ผักและผลไม้มีให้เลือก หลากหลายชนิด เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย มีความหลากหลาย เช่น ส้มโอ, มังคุด, กระท้อน, ทุเรียนที่มีมากกว่า 50 สายพันธุ์ที่สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน, ลองกอง, กล้วย, ส้มเขียวหวาน, และผลไม้ที่สร้างชื่อให้กับจังหวัด อย่างมาก นั้นคือ “ มะปรางหวาน – มะยงชิด ” ในทุกปีจังหวัดจะจัดงานมะยงชิด มะปรางหวาน เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งเพาะพันธุ์มะปรางให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งสร้างอาชีพและส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสำหรับการจัดงานมะปรางหวาน มะยงชิด ประจำปี 2549 คาดว่าจะกำหนดจัดในกลางเดือนมีนาคมนี้

จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด และชมรมชาวสวนมะปรางนครนายก จัดงานมะยงชิด มะปรางหวาน นครนายก ระหว่างวันที่ 13 – 19 มีนาคม 2549  ณ บริเวณสนามข้างศาลากลางจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง เพาะพันธุ์มะปราง ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งสร้างอาชีพและส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภายในงานเลือกซื้อและชมการประกวด มะปรางหวาน มะยงชิด กิ่งพันธุ์ ชมการประกวด หนูน้อยมะปรางหวาน
และการแสดงมหรสพตลอดงาน

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ »
โดย webmaster on 23/6/2006 11:17:34 (4293 อ่าน )

บรรเทาปัญหาทางสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ จึงร่วมรณรงค์กับ หน่วยงานต่าง ๆ ให้ “ วันอาทิตย์เป็นวัน ครอบครัว ” เพื่อสร้างความตระหนัก ให้คนในสังคม เห็นความสำคัญของครอบครัว โดยสนับสนุนสมาชิกในครอบครัว ได้มีกิจกรรมทำร่วมในวันอาทิตย์ อย่างสม่ำเสมอ เช่น
การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารร่วมกัน การเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น

เพื่อครอบครัวไทยอบอุ่นและเข้มแข็ง สำนักงาน ททท.ภาคกลาง เขต 8 ขอเชิญชวนครอบครัวทั่วไทยเดินทางท่องเที่ยวในวันอาทิตย์ ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และ สมุทรปราการ ด้วยรายการท่องเที่ยว วันเดียวเที่ยว สนุก ในโครงการ เที่ยวเมืองไทยใกล้กรุงเทพ ฯ มีโปรแกรมและ เส้นทางท่องเที่ยว ครอบครัวสามารถเลือกสรร เตรียมข้อมูล เพื่อวางแผนก่อนการเดินทาง มาท่องเที่ยวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาคนในครอบครัว อยู่ด้วยกันวันอาทิตย์อย่างมีความสุข
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.ภาคกลางเขต 8 
http://www.tat8.com/thai/news/family.htm


ข่าวประชาสัมพันธ์ »
โดย webmaster on 17/4/2006 18:40:05 (1737 อ่าน )


กดปุ่ม play เพื่อชมภาพ
สัมภาษณ์ " ประวัติ โวหารดี " หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนปัจจุบัน พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของเขาใหญ่สมัยก่อน การเปลี่ยนแปลง และการเป็นแกนในการรณรงค์ให้คนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หันมาตระหนักถึงความสำคัญของอุทยานแห่งชาติ อันเป็นมรดกโลกของไทย

 อุทยานแห่งชาติ เปรียบเสมือน ห้องสมุด การเรียนรู้ ทางธรรมชาติ ที่มีคุณค่า การศึกษา เชิงอนุรักษ์ เพื่อป้องกันการทำลาย ธรรมชาติ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากัน เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ที่ยั่งยืน

 

 ชมสารคดีชุด " อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ "     โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก www.tourthai.com


ข่าวประชาสัมพันธ์ »
โดย navy on 4/4/2006 20:18:13 (2955 อ่าน )

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ปี 2549   "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น้ำ ป่า"

 

ด้วยตระหนักในพระคุณและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีบุคคลและกลุ่มบุคคลจำนวนไม่น้อยที่พยายามจะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น บางคนใช้ชีวิตเข้าแลก บางชุมชนใช้เวลากว่าช่วงอายุเพื่อรักษาสมบัติธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้ใช้สืบไป ความดีนี้สมควรได้รับการยกย่องและร่วมเป็นกำลังใจ

"รางวัลลูกโลกสีเขียว" โครงการต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2542 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรักษ์ นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชน ฯลฯ โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน เป็นกำลังใจ ยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ให้เป็นที่รับรู้สู่สังคมในวงกว้าง เป็นเยี่ยงอย่างของการประกอบสิ่งที่ดีงามในสังคมไทย เป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้แม้จะต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม หรือต่างสภาพนิเวศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานสร้างเครือข่าย แห่งการอนุรักษ์ฯ ให้ยั่งยืนสืบไป

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการฯ จึงได้จัดการประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน งานเขียน และสื่อมวลชน ที่มีผลงานด้านการสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีผู้ได้รับรางวัลและขยายผลสู่การเรียนรู้ไปแล้วทั้งสิ้น 163 ราย

ในปีพุทธศักราช 2549 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โครงการได้น้อมนำแนวพระราชดำริของการดำเนินชีวิตแบบ "พอเพียง" มาเป็นแนวทางในจัดการประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น้ำ ป่า" โดยแบ่งการประกวดเป็น 7 ประเภท คือ ประเภทงานเขียน ประเภทบุคคล ประเภทชุมชน ประเภทกลุ่มเยาวชน ประเภทความเรียงเยาวชน ประเภทสื่อมวลชน และประเภท "5 ปีแห่งความยั่งยืน" โดยเปิดรับสมัครผลงานทุกประเภทเข้าประกวด ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2549 ยกเว้นประเภทงานเขียนและความเรียงเยาวชนปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2549 และ ประเภท "5 ปี แห่งความยั่งยืน" ใช้วิธีการคัดสรรโดยคณะกรรมการไม่เปิดรับสมัคร

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   บจม. ปตท.
http://www.pttplc.com/th/ptt_core.asp?page=cr_so_grRecent Section Articles
อ่านสาระดีๆ ที่เก็บรวบรวม มาใ ห้อ่านกันถึงที่นี่
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

     Hosted By : EZYNOW WEB HOSTING   Since 21 March 2003