หน้าแรก แผนที่ สมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็ปไซท์ กระดานข่าว บทความ คำถามที่ถามบ่อย. สมุดภาพ ติดต่อเรา


บ้านสมุนไพรชัยมงคล คลอโรฟิลล์บริสุทธ์ 100 % ล้างสารพิษในร่างกาย อย่างมีประสิทติภาพ บ้านสมุนไพรชัยมงคล โทร 098 878 6897


พื้นที่ โฆษณา ผู้สนับสนุน เรา
รายการหลัก

Popular Section Articles
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

ค้นหา

Gallery
View the water gallery 
ข่าวการท่องเที่ยว »
โดย navy on 7/8/2007 8:19:31 (4180 อ่าน )

ททท.ภาคกลางเขต 8 เชิญคุณลูกพาคุณแม่เที่ยว
“ สิงหาพาแม่เที่ยว... ”
'เดือนแห่งความรักความผูกพัน '
สิงหาคมนี้ ณ กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

เส้นทางแห่งความสุข สามารถสร้างสรรค์ให้กับคนรอบข้างได้ทุก
ห้วงเวลาอย่างเช่นช่วงเดือนแห่งความรักความผูกพัน “สิงหาคม”
การเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างความรัก
ความใกล้ชิดให้กับคนในครอบครัวได้อย่างเป็นอย่างใด
นางสาวเบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ภาคกลาง
เขต 8 กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และนับว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันสำ คัญที่เป็นโอกาสพิเศษให้แม่ลูกและครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มความ
รักความใกล้ชิดกับพระในบ้านองค์นี้สำนักงานททท.ภาคกลางเขต 8 จึงขอ
เชิญชวนลูก ๆ ที่น่ารักของคุณแม่คุณพ่อร่วมเดินทางท่องเที่ยวช่วงเดือน
แห่งความรักความกตัญญูตาม โครงการสิงหาพาแม่เที่ยว ซึ่งในพื้นที่รับ
ผิดชอบมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่สามารถจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้
หลายเส้นทางทั้งแบบค้างคืนและไปกลับ เช่น


ข่าวการท่องเที่ยว »
โดย webmaster on 8/1/2007 5:43:41 (7074 อ่าน )

คนไทยโชคดีกว่าประเทศไหนๆ ที่มีในหลวงทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาราษฎร์ พระเมตตาที่แผ่ไพศาลทั่วผืนแผ่นดินไทย ก่อเกิดเป็นโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริน้อยใหญ่ทุกแห่งหน ยังประโยชน์อย่างใหญ่หลวงมาสู่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้...

นับแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลปัจจุบัน ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งจักรีวงศ์ เมื่อปี 2489 พระองค์ทรงงานหนักอย่างไม่ว่างเว้น เพื่อนำพาให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หนึ่งแนวทางการพัฒนาที่ทรงริเริ่มขึ้นนั้นคือ โครงการพระราชดำริหรือโครงการหลวงต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  จากแนวพระราชดำรินี้ ไม่เพียงช่วยให้คนไทยที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังประโยชน์ไปสู่ผู้คนหลากหลายอาชีพ อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนอีกด้วย

เมื่อวันเวลาผ่านไป โครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการเกษตร, โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ, โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ก็เจริญงอกงาม ผลิดอกออกผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบางแห่งก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กลายเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และนั่นก็เป็นที่มาของโครงการ "เปิดทองหลังพระ-ท่องเที่ยวสืบสานโครงการพระราชดำริ" ซึ่ง 4 องค์กรท่องเที่ยวผนึกกำลังจัดขึ้น เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี 2550 และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาวะเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว


ข่าวการท่องเที่ยว »
โดย navy on 14/12/2006 5:36:15 (2370 อ่าน )

Mr. Jean Mitchel Prono ประธานแคนูสลาลอม สหพันธ์แคนูนานาชาติ (ฝรั่งเศษ) Mr. Shonken Narita (ญี่ปุ่น) , คุณ สมยศ นิมมานเหมินทร์ และ คณะ เดินทางมาเยี่ยม จังหวัดนครนายก ชม สถานที่ก่อสร้าง แก่งเทียม เพื่อการแข่งขันแคนูนานาชาติ พร้อมชมการสาธิตการล่องแก่งโดย สโมสรแคนูสาริกา ตลอดจนฟังบรรยายสรุป การออกแบบสนามแข่งแคนูสลาลอม ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธ.ค. 2549 ณ. เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

 


ข่าวการท่องเที่ยว »
โดย webmaster on 16/5/2006 3:52:00 (4835 อ่าน )
14 ปีที่รอคอยกว่า “เขาใหญ่-ดงพญาเย็น” จะขึ้นทำเนียบ “มรดกโลก”

หยุดทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
หยุดทำลายพื้นที่มรดกโลก
คัดค้านการขยายเส้นทาง 304 ในพื้นที่เขาใหญ่-ดงพญาเย็น!

นี่คือถ้อยแถลงร้อนๆ ของคนไทยที่ภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ที่คัดค้านการเข้าไปตัดต้นไม้และไถปรับพื้นที่ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพื่อขยายถนนสาย 304 กบินทร์บุรี-ปักธงชัย จากจังหวัดปราจีนบุรี ถึง นครราชสีมา จาก 2 เลน เป็น 4 เลน

เพราะนั่นมิใช่เพียงแค่การย่ำยีธรรมชาติซ้ำซาก แต่ผลลัพธ์อันเลวร้ายที่จะตามมาติดๆ ขนาดที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นความ “อัปยศระดับโลก” เพราะถนนที่จะสร้างนั้นอยู่ในพื้นที่มรดกโลก บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน-ปางสีดา

เพียงแค่วันนี้ พื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวก็สูญเสียไปแล้วกว่า 200 ไร่ แต่นั่งยังไม่สำคัญเท่ากับการแยกผืนป่าออกจากกันเป็นเสี่ยงๆ

ซึ่งนั่นคือเงื่อนไขที่เคยเป็น “จุดตาย” ของการปฏิเสธ ที่จะขึ้นทะเบียนเขาใหญ่-ดงพญาเย็น เป็นมรดกโลกมาแล้ว

เพราะถนนสายดังกล่าวในอดีต คือ เส้นสายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น จึงกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เขาใหญ่-ดงพญาเย็น ไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นถนนที่ตัดผ่านป่าเขาใหญ่ออกจากกัน

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม ขอย้อนเวลากลับไปสู่อดีต 14 ปี ที่คนไทยรอคอยด้วยความหวังและความพยายามที่จะทำให้ผืนป่าแห่งนี้ ได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ก่อนที่คณะกรรมการมรดกโลก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้มีประกาศยกย่องให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ดงพญาเย็น เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 2 ของประเทศไทย และแห่งที่ 184 ของโลก


ข้อมูล ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม น.ส.พ.ไทยรัฐ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549 หน้า 15
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก กลุ่มเรารักษ์ป่า
http://www.raorakpar.com/webboard01/view.php?No=99

ข่าวการท่องเที่ยว »
โดย webmaster on 7/3/2006 4:35:50 (8133 อ่าน )

มะยงชิด มะปรางหวานจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัด และชมรมชาวสวนมะปรางนครนายก จัดงานมะยงชิด มะปรางหวาน นครนายก ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2549 ณ บริเวณสนามข้างศาลากลางจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง เพาะพันธุ์มะปราง ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งสร้างอาชีพและส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภายในงานเลือกซื้อ และ ชมการประกวด มะปรางหวาน มะยงชิด กิ่งพันธุ์ ชมการประกวด หนูน้อยมะปรางหวาน และ การแสดงมหรสพ ตลอดงาน

 Recent Section Articles
อ่านสาระดีๆ ที่เก็บรวบรวม มาใ ห้อ่านกันถึงที่นี่
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

     Hosted By : EZYNOW WEB HOSTING   Since 21 March 2003