หน้าแรก แผนที่ สมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็ปไซท์ กระดานข่าว บทความ คำถามที่ถามบ่อย. สมุดภาพ ติดต่อเรา


บ้านสมุนไพรชัยมงคล คลอโรฟิลล์บริสุทธ์ 100 % ล้างสารพิษในร่างกาย อย่างมีประสิทติภาพ บ้านสมุนไพรชัยมงคล โทร 098 878 6897


พื้นที่ โฆษณา ผู้สนับสนุน เรา
รายการหลัก

Popular Section Articles
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

ค้นหา

Gallery
View the all gallery
Published by: webmaster , On: Aug-27-2005

อำเภอองครักษ์ เป็นหนึ่งในจำนวน 4 อำเภอของจังหวัดนครนายก ซึ่งเดิมที่ว่าการอำเภอองครักษ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางอ้อของอำเภอบ้านนาในปัจจุบันเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษให้แก่บริษัทคูนาสยามซึ่งมีหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประมุขให้จัดการขุดคลองซอยตัดท้องทุ่ง ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำนครนายก โดยให้สิทธิ์แก่บริษัทฯ ในการขายที่ดินทั้งสองฝั่งคลองเพื่อจัดเป็นที่นาได้ บริษัทได้ขุดคลองสายกลางขึ้นสายหนึ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปทะลุแม่น้ำนครนายกพร้อมตัดคลองซอยจากทั้งสองฝั่งคลองสายกลางนี้ โดยได้รับพระราชทานนามว่า คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ประตูน้ำ ปิด-เปิด ด้านแม่น้ำเจ้าพระยาได้พระราชทานนามว่า "ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ " ส่วนประตูน้ำทางด้านแม่น้ำนครนายก พระราชทานนามว่า "ประตูน้ำเสาวภาผ่องศรี" หลังจากนั้นได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ใกล้ ๆ ปากคลอง 16 ซึ่งห่างจาก ที่ว่าการอำเภอหลังปัจจุบัน ประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ได้ประมาณ 20 ปี จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ฝั่งใต้คลองรังสิต (ติดกับประตูน้ำเสาวภาผ่องศรี) ต่อมาได้ย้ายมาอยู่หลังตลาดเสาวภาซึ่งห่างจากที่ เดิม 500 เมตร และสุดท้ายได้รับงบประมาณ ในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอองครักษ์ (หลังใหม่) พร้อมครุภัณฑ์จำนวนเงินทั้งสิ้น 7,490,000 บาท โดยก่อสร้าง ณ บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอหลังเดิมรวมทั้งย้ายมา ใช้ที่ว่าการอำเภอหลังใหม่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2546 ซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอองครักษ์ในปัจจุบัน ปรากฎตามทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นย. 210 เป็นหลังลำดับที่ 19

              สำหรับสาเหตุที่ได้ตั้งชื่อว่า อำเภอองครักษ์ มีตำนานว่า เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสต้นแถบนี้ และได้พักประทับแรม ณ บริเวณริมแม่น้ำนครนายกซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อองครักษ์ในปัจจุบันในระหว่างประทับแรมอยู่นั้นนายทหารราชองค์รักษ์ได้ป่วยและเสียชีวิตลงจึงโปรด ให้ตั้งศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ อำเภอแห่งนี้ จึงได้รับการเรียนขานว่า "อำเภอองครักษ์"
 
ข้อมูลจาก สำนักงานจังหวัดนครนายก

 

[ กลับสู่ | สารบัญ บทความ ] สำหรับพิมพ์ แนะนำเพื่อน

Recent Section Articles
อ่านสาระดีๆ ที่เก็บรวบรวม มาใ ห้อ่านกันถึงที่นี่
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

     Hosted By : EZYNOW WEB HOSTING   Since 21 March 2003